Over de Kennisrotonde

De Kennisrotonde is een uniek loket voor de snelle beantwoording van vragen uit het onderwijs met kennis uit onderzoek, en is onderdeel van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

Iedereen die werkt in of nabij de onderwijspraktijk van het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, lerarenopleiding of volwasseneneducatie, kan vragen stellen. Deze vragen beantwoordt de Kennisrotonde met wetenschappelijk gefundeerde inzichten over wat wel en wat niet werkt.


Vraagstellers zijn tevreden en passen antwoorden toe in de praktijk


Meer weten?

Wil je meer weten over de resultaten of de impact van de Kennisrotonde? In de brochure ‘De resultaten van 2 jaar Kennisrotonde’ lees je onder andere over de beleving van vraagstellers en hun beantwoorde vragen. In de onderzoeken naar de impact van de Kennisrotonde vind je informatie over de websitebezoekers en de benutting van antwoorden in de onderwijspraktijk.


Oprichting – NRO

Onder onderwijsprofessionals en beleidsmakers is veel behoefte aan kennis uit onderzoek. Om aan die behoefte tegemoet te komen, heeft het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) begin 2016 op initiatief van onder andere het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de PO-Raad, VO-raad en de MBO Raad de Kennisrotonde gelanceerd.

Het NRO maakt zich sterk voor verbetering en vernieuwing van het onderwijs met kennis uit onderzoek. Dit doet het NRO door onderzoek te coördineren en te financieren waar professionals in de onderwijspraktijk en het -beleid behoefte aan hebben.

Het NRO stimuleert de verbinding tussen onderwijsonderzoek, -praktijk en -beleid. Het maakt resultaten uit onderwijsonderzoek vindbaar en toegankelijk, zodat de kennis zo goed mogelijk kan worden gebruikt in de onderwijspraktijk en het beleid. De Kennisrotonde is een van de kennisbenuttingsinstrumenten van het NRO.  Meer lezen over het NRO.