Disclaimer

Artikelen van de Kennisrotonde kunnen, met bronvermelding, vrijelijk worden overgenomen. De Kennisrotonde is niet aansprakelijk voor de gevolgen van keuzes waarbij in het geheel van afwegingen onze antwoorden een rol hebben gespeeld.

Samenstelling en presentatie

De informatie op deze website wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld en gepresenteerd. Het kan echter voorkomen dat deze op onderdelen verouderd, niet volledig en/of (deels) onjuist is. Een deel van de informatie is afkomstig uit andere systemen, waar deze soms op een andere manier samengesteld en gepresenteerd wordt dan op deze website gebeurt.

Alle informatie die op onze webpagina’s wordt aangeboden is in eerste instantie bedoeld ter oriëntatie en ter illustratie. Alleen de officiële teksten die NRO/NWO in de Staatscourant heeft gepubliceerd, zoals de call for proposals, gelden als juridisch bindend. NRO/NWO legt over haar taakuitvoering jaarlijks verantwoording af in haar jaarverslag en de daarin opgenomen jaarrekening.

Vragen?

Vragen over de gegevens die op een pagina worden genoemd? Stuur dan een e-mail naar info@kennisrotonde.nl.