Colofon

  • Redactie, eigenaar website: Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek
  • Tekst: het NRO, de Kennisrotonde
  • Huisstijl en diverse beelden: Nieuw-Eken Ontwerp
  • Interface design & technische realisatie: Betawerk
  • Foto’s (tenzij anders vermeld):
    • Wilbert van Woensel
    • Shutterstock

De Kennisrotonde, Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek
Postadres:
Postbus 93461
2509 AL Den Haag

Bezoekadres:
Laan van Nieuw Oost Indië 300
2593 CE Den Haag