Welke vraag stel jij?

Welke vraag stel jij als lerarenopleider?

Ook lerarenopleiders dienen hun vragen in! De Kennisrotonde verbindt wetenschap en praktijk, om zo een bijdrage te leveren aan de lespraktijk en het curriculum van lerarenopleidingen. Op basis van gegeven antwoorden nemen onderwijsprofessionals evidence-informed beslissingen: verantwoorde keuzes die leiden tot verbetering of vernieuwing van het onderwijs.


Stel jouw vraag

De Kennisrotonde nodigt lerarenopleiders uit om vragen in te dienen: Welke vraag stel jij? 


Deze lerarenopleidingen stellen hun vraag

Lerarenopleiders van zowel hogescholen als universiteiten en scholen die samen met instituten voor lerarenopleidingen werken aan de professionele ontwikkeling van nieuwe en zittende leraren zijn welkom hun vragen in te dienen.

Het gaat om lerarenopleidingen voor:

  • het basisonderwijs (pabo’s)
  • de bachelor lerarenopleiding voor vmbo en de onderbouw van havo en vwo
  • de masteropleiding voor de bovenbouw van havo en vwo
  • universitaire lerarenopleidingen
  • hogescholen die opleiden voor specifieke domeinen, zoals de STOAS-opleidingen
  • ALO’s
  • kunstopleidingen
  • particuliere instellingen, zoals de LOI en NCOI

De ervaring van lerarenopleider Dorien

Dorien Doornebos-Klarenbeek, lerarenopleider economie bij Fontys Lerarenopleiding Tilburg stelde haar vraag al aan de Kennisrotonde.

Dorien-Doornebos-Klarenbeek

Het stellen van een vraag laat aan studenten zien dat ook lerarenopleiders de hulp van experts inroepen om een volgende stap te zetten. Het antwoord heeft mij veel inzichten opgeleverd en ik heb nu  bronnen waaruit ik kan putten. Het zorgt ervoor dat ik hier verder mee kan. Voor mijzelf is het nu de uitdaging om het vraagstuk actueel te houden, stappen te zetten en het concreet te maken met mijn collega’s binnen de opleiding.