Potloden

Veelgestelde vragen

Bekijk hieronder de veelgestelde vragen aan de Kennisrotonde. Ontbreekt het antwoord op jouw vraag, stuur dan  een e-mail naar info@kennisrotonde.nl of vul het contactformulier in.

 • Wat is de Kennisrotonde eigenlijk?

  De Kennisrotonde is een online loket voor de beantwoording van actuele kennisvragen uit en over het onderwijs. Onderwijsprofessionals zoals leraren, schoolleiders en – begeleiders, die snel kennis willen nemen van wetenschappelijk onderzoek dat relevant is voor hun onderwijspraktijk, kunnen met hun vraag bij ons terecht. De Kennisrotonde is een initiatief van het ministerie van OCW, PO-Raad, VO-raad, MBO-Raad en de Onderwijscoöperatie. Het loket is ondergebracht bij het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

 • Wat voor vragen kun je kwijt bij de Kennisrotonde? Geef eens een voorbeeld?

  We beantwoorden concrete en onderzoekbare kennisvragen, zoals: ‘Als je het rekenonderwijs rond tijd, geld en meten clustert, zoals gebeurt in de methode Reken zeker, behaal je dan betere resultaten?’ Maar ook strategische vragen: of het waar is dat een brede brugklas bijdraagt aan een effectieve selectie van leerlingen. En ook heel specifieke kennisvragen: of het klopt dat klappen in lettergrepen helpt om foneembewustzijn bij jonge kinderen te ontwikkelen? Na indiening van je vraag neemt een medewerker van de Kennisrotonde contact met je op om de vraag verder te verduidelijken. De vraag hoeft dus nog niet perfect verwoord te zijn.

 • Zijn er kosten verbonden aan het laten beantwoorden van een vraag?

  Nee, er zijn geen kosten verbonden aan de vraagbeantwoording.

 • Mogen studenten ook vragen stellen?

  Ja, studenten mogen vragen stellen, mits hun vragen betrekking hebben op keuzes die ze willen maken in de onderwijspraktijk. Vragen ter ondersteuning van scripties of ander onderzoeksopdrachten voor opleidingen (zoals het zoeken van literatuur en/of bijdragen aan het theoretisch kader van een onderzoek) worden niet in behandeling genomen. Studenten kunnen hiervoor natuurlijk wel gebruik maken van de reeds beschikbare antwoorden op de website van de kennisrotonde.

 • Hoe wordt mijn vraag beantwoord?

  De vragen worden beantwoord door onze kennismakelaars in nauwe samenwerking met experts. De Kennisrotonde is ingericht als een virtuele organisatie. Dit wil zeggen dat deskundigen verspreid over het land in een digitale omgeving samenwerken aan de beantwoording van vragen. Er zijn ook al lokale samenwerkingsverbanden tussen scholen en onderzoeksinstellingen die een soortgelijke vraagbaakfunctie als de Kennisrotonde kennen. Vragen die lokaal niet goed te beantwoorden zijn, komen vervolgens terecht bij de Kennisrotonde. Mocht ook de Kennisrotonde geen antwoord vinden, dan proberen we de vraag te beantwoorden via lopend of nieuw onderzoek. Zo biedt de Kennisrotonde voor elke kennisbehoefte de juiste ‘afslag’ naar een antwoord.

 • Wanneer krijg ik antwoord op mijn vraag?

  Dat is afhankelijk van de vraag – is deze eenvoudige of moeilijk te beantwoorden –, de vraagarticulatiefase – dat is het contact tussen de vraagsteller en de kennismakelaar om de vraag scherp te krijgen –, de beschikbare bronnen, dan wel de noodzaak om een expert in te schakelen. Er zijn vragen die binnen twee weken worden beantwoord, maar met de meeste vragen zijn we langer bezig, omdat het antwoord niet direct voor het oprapen ligt. Gelukkig is onze ervaring dat de vraagstellers hier begrip voor hebben. Zij geven over het algemeen aan in de evaluaties dat ze van te voren goed geïnformeerd zijn over de verwachte opleveringsdatum. We vernemen dan “het duurde even voordat we het antwoord ontvingen, maar dat wisten we en het antwoord was de moeite waard”.

 • Hoe worden de antwoorden door de vraagstellers geëvalueerd? Zijn ze tevreden?

  De vraagstellers hebben de Kennisrotonde een gemiddeld cijfer van 8,4 gegeven voor de bruikbaarheid van de antwoorden en de gebruikersvriendelijkheid van de Kennisrotonde.

 • Mag iedereen de antwoorden gebruiken en verspreiden?

  Jazeker. Brede verspreiding van de kennis moedigen wij juist aan. We verzoeken je wel bij gebruik van een antwoord in een tijdschrift, webpagina of nieuwsbrief deze tekst erbij te zetten, met een werkende link naar de website: Dit antwoord is overgenomen van de Kennisrotonde, het online loket voor de beantwoording van actuele kennisvragen uit en over het onderwijs. www.kennisrotonde.nl.