Privacyverklaring

Het NRO is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via deze website, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)

Postadres: Postbus 93461, 2509 AL te Den Haag
Bezoekadres: Laan van Nieuw Oost Indië 300, 2593 CE te Den Haag (Gebouw Java)
E-mail: info@nro.nl
Website: www.nro.nl


Cookies die wij gebruiken

Analytische cookies
Het NRO gebruikt analytische cookies om het aantal paginabezoeken op de websites www.nro.nl en www.kennisrotonde.nl en hun herkomst in kaart te brengen. Analytische cookies maken geen inbreuk op uw privacy. Analytische cookies stellen ons in staat deze website nog beter af te stemmen op uw wensen. Analyse van het webgedrag van onze bezoekers maakt dat mogelijk.

Het NRO gebruikt hiervoor de programma’s Google Analytics en Hotjar. Hierdoor zijn statistieken als de frequentie van bezoeken, aantal bekeken pagina’s en de tijdsduur van bezoeken voor het NRO beschikbaar. Het NRO deelt de verzamelde gegevens niet met derden. Gegevens die wij verzamelen zijn niet te herleiden naar een persoon of individu.

Tracking cookies
We gebruiken de remarketingfunctie binnen de Google Ads-service. De remarketingfunctie stelt ons in staat om u advertenties te presenteren op basis van uw interesses op andere websites binnen het advertentienetwerk van Google. Hiertoe wordt uw interactie op onze website geanalyseerd, bijvoorbeeld in welke NRO-webpagina u geïnteresseerd was, om ook na een bezoek aan onze website op andere pagina’s gerichte advertenties aan u te kunnen tonen.

Wat zijn cookies?
Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens het bezoek aan een website op uw computer wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Deze informatie kan bij een later bezoek worden uitgelezen door de website. Sommige van deze cookies zijn noodzakelijk omdat de site anders niet naar behoren kan functioneren. Andere cookies worden gebruikt om het gebruiksgemak van de site voor u te verhogen. Sommige cookies worden gebruikt om u gerichte advertenties te tonen.

Cookies kunt u op elk gewenst moment verwijderen. In de handleiding van uw browser staat te lezen hoe. De performance van de website zal niet wijzigen indien u het gebruik van cookies niet accepteert.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Het NRO verwerkt in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze webdiensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. We beschrijven hier onder andere welke persoonsgegevens het NRO verwerkt en met welk doeleinde, wat we er wel en niet mee doen en hoe we deze beveiligen:

Het NRO verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Doel Welke persoonsgegevens verwerken we hiervoor? Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Verzenden van onze nieuwsbrieven (na aanmelding als abonnee) Uw naam (optioneel), e-mailadres en de organisatie waar u werkzaam bent (optioneel) Onbepaalde tijd. U kunt zich op elk gewenst moment uitschrijven via de link onderaan de nieuwsbrieven. Uw gegevens worden dan direct uit ons systeem verwijderd. Abonnees die zendingen langer dan één jaar niet geopend hebben, worden verwijderd van de verzendlijst(en)
Uw aanmeldingen voor onze bijeenkomsten registreren via online aanmeldformulieren Uw naam, e-mailadres, organisatie, telefoonnummer (optioneel), dieetwensen (optioneel), IP-adres Tot 1 jaar na de bijeenkomst.
Registreren van evaluaties via online evaluatieformulieren Geen. Evaluatieformulieren worden altijd anoniem ingevuld Evaluatieformulieren worden voor onbepaalde tijd bewaard en bevatten geen persoonsgegevens
Contact met u opnemen indien u een vraag heeft gesteld via één van de contactformulieren op deze website Uw naam, e-mailadres, IP-adres (organisatie en telefoonnummer zijn optioneel) Tot 1 jaar na beantwoording van uw vraag
De kennisvraag beantwoorden die u aan de Kennisrotonde gesteld heeft Uw naam, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer, IP-adres (functie en organisatie zijn optioneel). Onbepaalde tijd
Door u bestelde Kennisrotonde posters en/of folders verzenden per post Uw naam, straatnaam en huisnummer, postcode, woonplaats, geslacht (school/organisatie is optioneel). Onbepaalde tijd
Door u bestelde Kennisagenda Jeugd verzenden per post Uw naam, straatnaam en huisnummer, postcode, woonplaats, e-mailadres. Onbepaalde tijd
Door u bestelde exemplaar van het NRO-meerjarenprogramma 2016-2019 verzenden per post Uw naam, straatnaam en huisnummer, postcode, woonplaats, e-mailadres. Onbepaalde tijd
U aanmelden als antwoordspecialist voor de Kennisrotonde. Uw naam, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer, huidige functie, organisatie (optioneel). Onbepaalde tijd
U aanmelden voor de database van onderzoekers voor urgent onderzoek van het NRO Uw titel(s) (optioneel), naam, e-mailadres, functie, organisatie en uw CV. Onbepaalde tijd. Door een bericht te sturen naar info@nro.nl kunt u uw registratie en opgegeven persoonsgegevens uit de database laten verwijderen.
Uw aanvraag indienen voor 'Schoolleiders Innovatie en Ontwikkelfonds Primair Onderwijs (SIOF PO) – Anders Organiseren – 2020/2022' Uw naam en e-mailadres Onbepaalde tijd. Door een bericht te sturen naar info@nro.nl kunt u uw aanvraag en opgegeven persoonsgegevens uit de database laten verwijderen.


Het NRO verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig voor het doel waarvoor deze zijn verzameld. En bedenken ons allereerst of dat doel ook op andere wijze kan worden behaald, bijvoorbeeld met minder persoonsgegevens. We verzamelen niet méér gegevens dan nodig voor het doel, en gebruiken de gegevens niet voor doelen die daarmee niet verenigbaar zijn.

Verwerken van persoonsgegevens van minderjarigen

Onze website en diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@nro.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Delen van persoonsgegevens met derden

Het NRO verstrekt persoonsgegevens niet aan derden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door het NRO en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@nro.nl. We reageren zo snel mogelijk, en in maximaal vier weken, op uw verzoek.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen waarmee de informatie die van en naar onze server wordt verzonden, wordt versleuteld.

Het NRO neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@nro.nl.

Het NRO wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gegevensbescherming bij NWO (ISAAC)

Het NRO en NWO hanteren hetzelfde privacybeleid. Van belang bij het gebruik van het NWO rapportage- en aanvraagsysteem ISAAC, is dat NWO uw gegevens niet kan wissen wanneer zij deze verwerkt vanwege het uitvoeren van haar wettelijke taak.
NWO heeft een Functionaris Gegevensbescherming bij wie u terecht kunt met vragen over uw privacy. U kunt uw vraag per e-mail stellen via privacyteam@nwo.nl.
» raadpleeg eventueel ook het NWO privacybeleid