Kennisagenda voor het onderwijs

In het najaar van 2020 is het proces gestart om tot een kennisagenda voor het onderwijs te komen. In deze kennisagenda worden de belangrijkste thema’s beschreven om kwalitatief hoogstaand onderwijs te kunnen (blijven) bieden in het po, vo en mbo. Ook wordt de kennis beschreven die nodig is voor de verdere versterking van het onderwijs op die thema’s. De agenda is een belangrijke bouwsteen voor de programmering 2021-2025 voor het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek.